Hvem er vi?

Backe Rogaland AS er en lokal totalentreprenør som har spesialisert seg på næringsbygg, boligblokker, idrettsbygg og rehabilitering i totalentreprise. Selskapet arbeider tett sammen med kundene og er kjent for å levere svært god kvalitet til fornøyde kunder. Vi er sertifisert iht 9001, 45001 og 14001 standard.

Vi er en dyktig gjeng av motiverte medarbeidere som bygger store og små prosjekter i totalentreprise.  Vi har egen betongavdeling med lærlinger og tariffavtale. Som en del av Backe har vi adgang til avanserte styresystemer og rutiner som underbygger og forsterker driften vår, slik at våre kunder er sikret topp kvalitet i alle ledd.

Backe er er blant Norges største entreprenører. Samlet er vi rundt 800 ansatte med en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner.

Våre kunder forteller oss at vi er proaktive, konstruktive og lager gode rammer for prosjektgjennomføringen.

Aktivitetene

1. Etablering/Riggforberedelser:

Bjelland AS går i gang med å felle trær og renske tomta for løse masser. Bygge-
gjerde vil fortløpende bli satt opp og gjort ferdig før gravearbeidet starter. 

2. Graving/sprengning:

Det kommer til å skje utlasting av tomten med faste masser, det medfører en del lastebillast hver dag. Grunnentreprenøren starter arbeid klokken 07:00.  

Sikkerhetstiltak som blir gjort for denne operasjonen er først og fremst å sikre byggetomta tilstrekkelig med inngjerding. Lastebiltransporten blir å foregå mellom Skaraveien og Bogafjellveien for å redusere passasje i bebygd område. For å ivaretar sikkerheten til både våre naboer og utførende blir deler av GS-veier stengt da det er behov for graveskråninger. 

3. Fundamentering og Råbygg:
I denne fasen vil det også være en stor transportmengde av betongelementer og betongbiler til utstøping på plattendekker og vegger. Elementbilene vil stille seg opp og losse av før de igjen kjører ut. 

4. Tre-ifyllingselement og lett-tak element:
Montering av vegg og tak elementer vil pågå fra juni frem til september. Med en del tiltransport av elementer vil pågå løpende i hele perioden. det er beregnet ca 25-30 transporter for denne leveransen fordelt på 3mnd.                                                                                    Normal arbeidstid for disse arbeidene er 07.00 til 19.00 (mandag-fredag), samt 08.00 til 15.00 (lørdag)

5. Fasade arbeid:
Utvendige fasadearbeider som utvendig trekledning og komplementering av detaljer i overganger mot elementer, takrenner, beslag osv. Transporter for denne fasen er jevnlig varelevering av diverse lettere materialer. Normal arbeidstid for disse arbeidene er 07.00 til 16.00 (mandag-fredag)

6. Innvendige arbeid:                                                                                                                                      De innvendige arbeidene vil starte i august, og pågå frem til ferdigstillelse medio juni-21. Diverse vareleveringer vil pågå jevnlig i hele perioden.                                                                Normal arbeidstid for disse arbeidene vil vare fra 06.30  til 16.00 (mandag-fredag). Kveld og helgearbeider vil kunne forekomme.

7. Utomhus arbeid:                                                                                                                              Utomhus arbeidene har planlagt start i begynnelsen av Januar og vil avsluttes i Mai/juni. transporter av masser, tre lekeutstyr etc. og bruk av anleggsmaskiner vil pågå jevnlig i denne perioden  . Normal arbeidstid for disse arbeidene er 07.00 til 16.00 (mandag-fredag)

 
Riggplan

Beliggenhet