Bakgrunn

Backe Rogaland var en av flere deltakere i Sandnes kommunes konkurranse om detaljprosjektering og oppføring av ny barneskole, og flerbrukshall i Skaarlia, i Austrått bydel. Backe Rogaland ble innstilt som vinner av konkurransen. 

Barneskolen skal ha plass til 392 elever på 4 434 BRA. Flerbrukshallen blir på 2 212 BRA. Prosjektet gjennomføres som byggherreutviklet totalentreprise. Oppstart byggeplass er planlagt til 1. Oktober 2019. Med ferdigstillelse til skolestart August 2021. Bygget skal ha passivhusstandard og energimerke A, med mørk grønn farge, i henhold til energiberegning.

Prosjektet skal være et pilotprosjekt for «avfallsfri» byggeplass, noe som innebærer at avfallsmengden på byggeplass skal reduseres i størst mulig grad. 

 

Kleivane skole og flerbrukshall — en helt ny hall og skole

Kontraktsarbeidet omfatter planlegging, detaljprosjektering og oppføring av skole og flerbrukshall bestående av:

SFO
Mediatek
14 Klasserom
Musikkrom, kunst & håndverk, sløyd
Kjøkken – mat og helse
Kantinekjøkken
Teknisk rom
Kontorer
Grupperom
Flerbrukshall
Garderobe
Sosialt rom

Opparbeidelse av utomhusanlegg både på og utenfor selve byggetomten. Fotballbane med kunstgress og tribuneanlegg med uværsskur. 

Oppstart av gravearbeidet vil være i løpet av november 2019. Skolen og hallen vil stå ferdigstilt til skolestart i August 2021.

Byggene er tegnet av Arkipartner v/ Sivilarkitekt Helge Bjørnevik.